Bàn chải điện

 Set 2 bàn chải điện oral-b pro clean 1500  Set 2 bàn chải điện oral-b pro clean 1500
1,649,000₫
 Set 2 bàn chải điện philips sonicare 2300  Set 2 bàn chải điện philips sonicare 2300
1,455,000₫
 Tăm nước oral-b water flosser advanced  Tăm nước oral-b water flosser advanced
1,760,000₫
 Tăm nước Philips Sonicare Power Flosser 3000  Tăm nước Philips Sonicare Power Flosser 3000
1,979,000₫